تقویم هفتگی آموزشی 1396

اخبارها

تبلیغات

 

 


ارتباط با سرای محله

 

هیات امناء محله

شورایاری محله

مدیر محله

 
 
 

نشانی سرای محله:

جنت آباد جنوبي ، بلوار لاله شرقي خيابان مجاهد كبير جنوبي ،خيابان جهاد اکبر

تلفن گویا : 44614921